Juryrapport, DOEN-Materiaalprijs, 23-10-2010

Media, Nominaties en prijzen

Spring Wood – Restless Legs
Carolien Laro

Veerkracht versus massief en onbuigzaam hout

Hout is op zichzelf flexibel, anders zou een boom niet kunnen overleven en zouden takken afbreken. Hout in meubels is daarentegen vaak sterk, strak, stabiel en onbuigzaam.

Dit is ook het geval bij een houten kruk. Maar door het hout op de juiste manier uit te frezen en in te zagen ontstaat een verende zitting. De dwars geplaatste wieltjes zorgen er tenslotte voor dat ook de poten van de kruk meebewegen zodra iemand op de kruk gaat zitten. Met deze kruk heeft Carolien Laro de verende eigenschappen van hout optimaal benut.

Juryrapport

Het bewerkstelligen van een duurzame omgang met hulpbronnen, materialen en verworvenheden is een opgave voor iedereen. Kunst en design kunnen hierin een rol spelen door hun mogelijk innovatief, inspirerend, stimulerend en voorbeeldstellend karakter. Daarin ligt het belang van de DOEN | Materiaalprijs, een stimuleringsprijs tenslotte.

Het doel van de DOEN | Materiaalprijs is tweeledig. De prijs wil kunstenaars en vormgevers stimuleren duurzame materialen en nieuwe technieken te gebruiken, en de prijs wil het publiek op een inspirerende manier kennis laten maken met duurzaamheid.

Dit jaar waren er 75 inzendingen. Een nominatiecommissie selecteerde hieruit achttien ontwerpen, die van 23 t/m 31 oktober tentoongesteld worden in het Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven, tijdens Dutch Design Week 2010. Hieraan voorafgaand zijn de achttien ontwerpen tentoongesteld in het International Center of Sustainable Excellence (ICSE) in Eindhoven. Hier is de jury bijeengekomen om de genomineerde inzendingen te bekijken en te bespreken.

De jury van de DOEN | Materiaalprijs 2010 bestaat uit Arno van Roosmalen – voorzitter (directeur van Stroom Den Haag), Dorothea Seebode (hoofd afdeling duurzame productontwikkeling, Philips Research) en Wijtse Rodenburg (ontwerper bij Ahrend, docent aan de Design Academy Eindhoven).

De genomineerde inzendingen waren zeer divers. Niet alleen omdat zowel beeldend kunstenaars als vormgevers hebben deelgenomen, ook omdat het begrip duurzaamheid op verschillende manieren is geïnterpreteerd. Bij enkele ontwerpen lag de nadruk op duurzaam materiaal, bij andere speelde juist maatschappelijke duurzaamheid een belangrijke rol. Opvallend is wel dat alle inzendingen zich, op een uitzondering na, op het schaalniveau van het gebruiksvoorwerp bevinden en daarmee de individuele gebruiker lijken te willen aanspreken.

Criteria voor de DOEN | Materiaalprijs zijn: duurzaam materiaal, innovatief, maatschappelijke relevantie en esthetiek. De juryleden vertegenwoordigen daarbij verschillende, complementaire invalshoeken en referentiekaders, zodat gelet is op uiteenlopende aspecten als de balans tussen individuele, sociale en milieubehoeften, de rekenschap bij ontwerper van de herkomst en specifieke kwaliteiten van het gebruikte materiaal, en het culturele belang en de artistieke kwaliteit van het ontwerp.

Geen van de hier genomineerde ontwerpen en kunstwerken is volkomen duurzaam – als dat überhaupt al mogelijk is. Duurzaamheid is immers enorm complex en heeft zoveel facetten. Maar juist het brede spectrum dat deze nominaties bestrijken vormt in zijn veelzijdigheid een rijke inspiratiebron voor ‘duurzaam denken en duurzaam handelen’.

Vier ontwerpen sprongen er voor de jury uit:

– De Goedzak van Simon Akkaya
– Waste Materials van Claudy Jongstra
– Springwoord – Restless Legs van Carolien Laro
– Broodzak van Klaar van der Lippe

De jury was erg gecharmeerd van twee ontwerpen en geeft die daarom een eervolle vermelding:

– De Broodzak van Klaar van der Lippe, vanwege de eenvoud en helderheid van het concept en de bruikbaarheid van het product. Tijdens het proces van deeg maken, rijzen en bakken van brood wordt hetzelfde materiaal gebruikt dat hierbij steeds van functie verandert. De Broodzak is een product dat universeel bruikbaar en zinvol is: overal in de wereld wordt brood gebakken, hier is men beducht voor vieze handen, op zoek naar gemak en comfort, elders is behoefte aan hygiëne. De jury plaatst een kritische kanttekening bij het materiaal zelf, want siliconenrubber is als zodanig beslist niet duurzaam. Is er een ander materiaal denkbaar in dezelfde toepassing?

– De Springwood – Restless legs van Carolien Laro, vanwege de innovatieve manier om hout buigzaam te maken en toe te passen in zitmeubilair. De jury prijst het idee, maar vraagt zich af waarom specifiek essenhout is gekozen; en ziet mogelijkheden tot verbetering van de vormgeving als zodanig.

De aanmoedigingsprijs van € 5.000 gaat naar Simon Akkaya met De Goedzak.

De Goedzak is een eenvoudig idee met veel potentie. Het ontwerp zal de bewustwording bevorderen en het ‘delen’ in de samenleving stimuleren. De Goedzak voegt zich in het dagelijks gebruik, maar onderscheidt zich tegelijkertijd door de opvallende kleur. Hij heeft een signaalfunctie en vormt letterlijk en figuurlijk een kader waardoor we anders tegen voorwerpen / afval aan kijken. Het ontwerp veronderstelt allereerst een mentale werking en is in die zin als een vorm van ‘social design’ aan te merken.

De aanmoedigingsprijs dient om het idee verder uit te werken. Daarbij kan overwogen worden om het materiaal duurzamer te maken; om de aansluiting bij de logistiek van inzamelen en transport van afval te doordenken; en om aandacht te besteden aan de communicatie die nodig is om het bewustzijn tot stand te brengen dat cruciaal is voor de werking van De Goedzak.

De jury besluit de prijs van € 15.000 toe te kennen aan Claudy Jongstra voor Waste Materials.

Duurzaamheid gaat over de lange termijn; over het behoud van de waarde en kwaliteit van materialen, voorwerpen en hulpbronnen.

Bij Waste Materials van Claudy Jongstra speelt het materiaal een belangrijke rol, maar evenzo bekommert het project zich over niet-materiële hulpbronnen, zoals culturele tradities, folklore en erfgoed. Bijzonder aan haar ontwerpen is dat zij het hele productieproces in eigen beheer heeft en dat alle onderdelen van het proces een functie hebben. Claudy Jongstra heeft een eigen kudde Drentse heideschapen, een bedreigde soort die niet alleen voor wol zorgt maar ook het landschap schoon houdt. De wol wordt geverfd met kleurstoffen uit een eigen hortus. Oude technieken als spinnen en karen blijven bewaard. Claudy Jongstra vervaardigt moderne textielontwerpen waarbij het erfgoed in ere wordt gehouden.

De jury is onder de indruk van Waste Materials en moedigt Claudy Jongstra aan nog meer in te zetten op het distribueren van haar overtuiging en werkwijze, mede door ervoor te zorgen dat het publiek bij het zien van de kunstwerken kennis neemt van de aanpak, zodat deze breder bekend en toegankelijk wordt.

EXPOSITIES

NOMINATIES EN PRIJZEN

SPRING WOOD IN DE MEDIA

De Architect, Thonet Mart Stamprijs 2009, november 2009

Artikelen, Media, Nominaties en prijzen

De Architect, november 2009

EXPOSITIES

NOMINATIES EN PRIJZEN

SPRING WOOD IN DE MEDIA

COLLECTIE SPRING WOOD

Interieurbouw, IMI Award, 24-09-2010

Artikelen, Media, Nominaties en prijzen

Interieurbouw, 24-09- 2010

EXPOSITIES

NOMINATIES EN PRIJZEN

SPRING WOOD IN DE MEDIA

COLLECTIE SPRING WOOD

De Krul, Wood Challenge 2009, februari 2010

Artikelen, Media, Nominaties en prijzen

De Krul, februari 2010

EXPOSITIES

NOMINATIES EN PRIJZEN

SPRING WOOD IN DE MEDIA

COLLECTIE SPRING WOOD

Juryrapport, Wood Challenge 2009, 06-10-2009

Artikelen, Media, Nominaties en prijzen

Juryrapport Wood Challenge 2009

INLEIDING
De jury van de WoodChallenge 2009 was blij met het record aantal en de grote variatie van de ontvangen inzendingen. Met name de inhaalslag waaraan de hogescholen zijn begonnen als tegenwicht tegen Technische Universiteiten en de HMC mbo vakscholen, verheugt de jury. De passie waarmee aan de vele inzendingen is gewerkt, de visie en beleving van het materiaal hout en de maatschappelijke relevantie van veel inzendingen werden zeer gewaardeerd. Ook voor de jury is de WoodChallenge een uitdaging: hoe wegen we de grote verschillen in karakter, uitwerking, kwaliteit, diepgang en originaliteit van de inzendingen. Na rijp beraad zijn uit de maar liefst eenentwintig inzendingen vier nominaties geselecteerd.
Belangrijkste criteria voor de beoordeling waren: durf en visie (het Challenge-gehalte), techniek, vormgeving en commerciële potentie. Daarnaast is gekeken naar het vernieuwende karakter, de consistentie in ontwerp en uitvoering, de wijze van toepassing, de praktische uitvoerbaarheid, de bijdrage aan het imago van hout, milieuaspecten en natuurlijk de getoonde liefde voor het materiaal hout. Bij de beoordeling is tevens rekening gehouden met het opleidingsniveau en het studiejaar.

WAARDERING VOOR DE INZENDINGEN

W-8 Verend hout – mevrouw C.J. Laro (Carolien) HMC mbo vakschool Amsterdam; studierichting Kaderfunctionaris Meubel niveau 4; afstudeerrichting Meubelontwerp
In ’Verend hout’ heeft Carolien de verende eigenschappen van hout op een wel heel bijzondere en inspirerende wijze tot leven gebracht. Door te experimenteren met het uitfrezen en inzagen van gelamineerde essenhouten delen werd het taaie hout flexibel. Hierdoor kan een plat vlak niet alleen worden uitgetrokken tot een vorm als een feestslinger. Dit heeft uiteindelijk zijn toepassing gevonden in een uiterst modern, decoratief verend stoelkussen. De jury was meteen gefascineerd door de esthetische aantrekkingskracht, enthousiast over de veerkracht van ’Verend hout’. ”Dit laat zien wat hout echt kan”. De jury is ervan overtuigd dat deze techniek wellicht voor vele andere toepassingen geschikt te maken is; een uitdaging om hier verder aan te werken.

W-9 15 degrees – mevrouw C.J. Laro (Carolien) HMC mbo vakschool Amsterdam; studierichting Kaderfunctionaris Meubel niveau 4; afstudeerrichting Meubelontwerp
De stoel, 15 degrees, is ontstaan vanuit een onderzoek een degelijke, lichtgewicht en seriematig te produceren stoel van hout te ontwikkelen. Materiaal efficiëntie stond eveneens centraal. Het uiteindelijke ontwerp is snel monteren en produceren. De schijnbaar ingewikkelde vlechting van machinaal reproduceerbare onderdelen geven de stoel een uniek karakter: een verrassend ontwerp.

DE WINNAARS

De jury was unaniem van mening dat twee van de genomineerde inzendingen met kop en schouders boven alle andere inzendingen uitstaken. Allereerst door de getoonde durf en visie, door de verfijning, het tot uitdrukking brengen van de eigenschappen van en wat in hout kan worden gerealiseerd. Daarnaast werd hiervan de bijdrage aan de promotie en inzet van hout en houttoepassingen als significant betiteld. Omdat beide inzendingen onderling niet vergelijkbaar zijn en ook nog afkomstig zijn van verschillende opleidingniveaus is door de jury besloten om deze inzendingen beide met een eerste prijs te belonen:

Verend hout – mevrouw C.J. Laro (Carolien) HMC mbo vakschool Amsterdam; studierichting Kaderfunctionaris Meubel niveau 4; afstudeerrichting Meubelontwerp

Natuurbelevinghostel Munnikenland – de heer T.R.P. van der Grinten (Tim) en mevrouw L. Verhoeven (Linda)
Avans Hogeschool; faculteit ABI; studierichting Bouwkunde; afstudeerrichting Architectuur

Over de resterende twee genomineerden is de jury tevens lovend, maar zijn minder gedurfd en minder goed uitgewerkt. Toch leveren beide projecten ieder met zijn eigen kwaliteiten wel degelijk een bijdrage aan een beter imago van hout en de ruimere toepassing ervan. De durf en visie (Challenge-gehalte) die ten toon is gespreid, de passie waarmee aan de inzending is gewerkt, en de ondersteuning die de inzenders verdienen om hun, kwaliteiten in de toekomst te ontwikkelen en hierbij met hout als uitgangspunt verdient een onderscheiding. De jury heeft echter geoordeeld dat de verschillen tussen de hoofdprijswinnaars en de resterende inzendingen te groot waren om een 2e of 3e prijs toe te kennen.

De jury heeft derhalve besloten onderstaande inzending te belonen met een:

AANMOEDIGINGSPRIJS

Stoel in de stad – mevrouw M.C. Dekker (Marjolein) TU Delft; faculteit Bouwkunde; studierichting Architectuur; afstudeerrichting Public Buildings – Border Conditions

SlimRenoveren – de heer S.J.H. Vos (Sean) en mevrouw D. de Bruijn (Doris)
TU Eindhoven; faculteit Bouwkunde; studierichting Bouwtechnisch Ontwerpen; afstudeerrichting Productontwikkeling

TEN SLOTTE

De inzendingen voor WoodChallenge 2009 waren zeer divers en bezitten elk, gestuurd door de aandachtspunten van de verschillende opleidingen, specifieke kwaliteiten. De jury heeft hier bij haar beoordeling rekening mee gehouden. Zij is blij dat dit jaar de hogescholen zich een plaats hebben verworven tussen universiteiten, hmc mbo vakscholen en academies. Zij hoopt dat de onderwijsinstellingen haar studenten actief blijven aanmoedigen mee te dingen naar deze unieke studentenprijsvraag. Helaas heeft de jury echter ook moeten constateren dat de inzenders zich bij het uitwerken van hun projecten steeds meer lijken te concentreren op visuele aspecten en vormgeving, waardoor de aandacht voor een goede technisch inhoudelijke onderbouwing ondergesneeuwd dreigt te raken. Zij hoopt dan ook van harte dat er binnen de opleidingen meer ruimte gecreëerd kan worden om deze vaardigheden verder te ontwikkelen. De jury roept daarom studenten en docenten de uitdaging aan te gaan en in de komende editie de jury op alle fronten in positieve zin te verbazen: nog meer dan in 2009. De juryleden kijken dan ook uit naar evenaring van kwaliteit en aantal inzendingen ten gunste van de opleidingen, de loopbaan van de studenten zelf en niet te vergeten ten gunste van het veelzijdige en duurzame materiaal dat het uitgangspunt is voor deze prijsvraag: hout.

DE WOODCHALLENGE 2009-JURY BESTOND UIT:

V.l.n.r.: ir. Els Zijlstra (architect en directeur Materia Naarden), prof.ir. René van Zuuk, (directeur René van Zuuk Architekten bv Almere en hoogleraar Architectonisch Ontwerpen TU Eindhoven), Arnold Koomen (juryvoorzitter en directeur Koninklijke Jongeneel BV Utrecht, namens initiatiefnemer Koninklijke VVNH),
Jan D. de Jong (TNO Bouw en Ondergrond Delft), Hans de Groot (redacteur Het Houtblad Rotterdam), dr.ing. Peter J. Fraanje (senior beleidsmedewerker Innovatie, Bouwend Nederland Zoetermeer) en beneden voor: ir. Eric D. de Munck (secretaris en projectleider Centrum Hout Almere).

Almere, 23 oktober 2009

Bron: www.woodchallenge.nl

EXPOSITIES

NOMINATIES EN PRIJZEN

SPRING WOOD IN DE MEDIA

COLLECTIE SPRING WOOD

De Pers, Innovatieprijs, 01-10-2009

Artikelen, Media, Nominaties en prijzen

Jong Talent
De grenzen van het hout opzoeken

Meubelmaakster Carolien Laro bewerkt hout zodat het kan buigen. Met haar kruk Verend hout won ze een innovatieprijs voor jong talent.

De aantrekkingskracht van hout is de natuurlijkheid en de diversiteit van het materiaal, vindt meubelmaakster Carolien Laro (27). ‘Elke houtsoort heeft zijn specifieke eigenschappen. Zelf werk ik het liefst met Europese houtsoorten, omdat die minder schadelijk voor je zijn tijdens het bewerken, maar ook omdat ze redelijk neutraal zijn. Tropische soorten hebben vaak zo’n sterke tekening dat alle aandacht daar naar uitgaat in plaats van naar het product zelf.’

Laro won vorige week tijdens de Woonbeurs de Innovatieprijs 2009 voor haar afstudeerwerk aan het Hout- en Meubileringscollege in Amsterdam. Verend hout is een krukje van essenhout, waarvan de zitting doorbuigt als ware het een kussen. ‘Met een feestslinger als inspiratie, ging ik hout inzagen en bewerken. Kijken hoe ver ik kon gaan totdat het brak. Voor de zitting van de kruk heb ik de houtnerven verticaal verlijmd, waardoor het sterker is en kan veren.’

Dankzij de prijs die ze deelde met een medestudent, 2.500 euro, kan Laro verder aan de slag met het ontwikkelen van dit unieke concept: ‘De grenzen van hout opzoeken’. De kruk gaat binnenkort in productie

Bron: www.depers.nl

EXPOSITIES

NOMINATIES EN PRIJZEN

SPRING WOOD IN DE MEDIA

COLLECTIE SPRING WOOD

NuFoto, Innovatieprijs,18-09-2009

Artikelen, Media, Nominaties en prijzen

Topjury reikt op Woonbeurs prijs uit aan jong talent Amsterdam

AMSTERDAM – Meubelontwerper Fred Constant, Interieurarchitect Hanneke Huisman en Montis-eigenaar Paul van den Berg reikten dit jaar op de Woonbeurs de innovatie- en aanmoedigingsprijs uit aan veelbelovend HMC-talent 2009.

Deze prijs is beschikbaar gesteld door Stichting SVM Innovatiefonds en bedoeld om talentvolle mbo leerlingen te helpen hun meubel- en interieurproducten te ontwikkelen en eventueel op de markt te brengen. De uitreiking vond dinsdagavond plaats in de stand van het HMC 8-025 (Designhal 8 stand nr. 25).

De innovatieprijs 2009 werd dit jaar uitgereikt aan 2 afgestudeerde meubelmakers, Loes Hermes en Carolien Laro. Volgens de jury laten beide leerlingen met hun stoelontwerpen zien dat ze de kwaliteit van het materiaal hebben gebruikt en benut op een innovatieve manier. Loes heeft met haar ‘Stapelstoel’ een compleet uitgewerkte stoel tot stand gebracht, waarvan de vorm goed is, die toepasbaar is en ook nog eens goed zit. Carolien heeft gezocht naar de grenzen en de bruikbaarheid van hout in haar stoelontwerpen ‘Verend hout’ en ’15 degrees’ en dit prachtig uitgevoerd. De aanmoedigingsprijs 2009 is uitgereikt aan Stéphan Barnaud afgestudeerd interieuradviseur. Volgens de jury bewijst Stéphan met zijn complete inrichtingsplan ‘Het oude stadhuis’ dat computertekeningen niet zakelijk en zonder poëzie hoeven te zijn. Met een geheel eigen tekenstijl heeft hij een project van zeer hoog niveau gerealiseerd.

De innovatieprijs bestaat uit 2.500 euro en de aanmoedigingsprijs uit 500 euro en de bijbehorende bronzen beeldjes. De te winnen geldbedragen dienen besteed te worden aan het verder uitwerken van de projecten en het eventueel productierijp maken daarvan. Alle genomineerde werkstukken zijn vanaf vandaag te bewonderen in de stand van het HMC op de Woonbeurs in de RAI Amsterdam.

Stichting SVM Innovatiefonds
Stichting SVM Innovatiefonds stelt zich ten doel de vakopleiding in de meubelbranche te stimuleren, en geeft inhoud aan deze doelstelling door fondsen ter beschikking te stellen om het ontwikkelen van nieuwe ideeën aan te moedigen. Hierbij richt de Stichting zich expliciet tot de leerlingen van het HMC omdat die zich als meest toonaangevend en veelbelovend manifesteren. Via dit initiatief hoopt de Stichting de wisselwerking tussen opleiding en bedrijven te stimuleren en nader tot elkaar te brengen.

Bron: www.nufoto.nl

EXPOSITIES

NOMINATIES EN PRIJZEN

SPRING WOOD IN DE MEDIA

COLLECTIE SPRING WOOD

Elsevier, 26-06-2009

Artikelen, Media, Nominaties en prijzen

Nominaties designprijs blinken uit in eenvoud

Vier ontwerpers zijn genomineerd voor hun vernieuwende stoelontwerp. Tiddo de Ruiter met ‘lage leren stoel’. Maartje Nuy en Joost van Noort met hun kartonnen vouwstoel, de ‘Vouwwow’, en Carolien Laro met ‘Verend hout’.
Een innoverende stoel toevoegen aan de ontelbare stoelen die er al op de wereld bestaan lijkt bijna een onmogelijke opgave. Toch hebben 39 ontwerpers weer een poging gedaan een vernieuwend stoelontwerp te maken voor de jaarlijkse Mart Stam Thonetprijs.

Vouwstoel
Drie ontwerpers werden gisteren genomineerd voor hun vernieuwende stoelontwerp. Tiddo de Ruiter met ‘Lage leren stoel’. Maartje Nuy en Joost van Noort met hun kartonnen vouwstoel, de ‘Vouwwow’, en Carolien Laro met ‘Verend hout’. Strikt gezien geen stoel maar kruk, maar dat mag ook.
De twee stoelen en de ene kruk hebben gemeen dat ze uitblinken in eenvoud en gemaakt zijn van natuurlijke materialen, geen snippertje kunststof te bekennen. Het zijn typische vertegenwoodigers van de nieuwe soberheid die de interieurwereld aan het veroveren is. Kunststof meubels in knallende kleuren ruimen het veld en maken plaats voor bescheiden ogende meubels van hout en andere natuurlijke materialen.

Verend hout
De vernieuwing zit hem in het vernuft. ‘Verend hout’, de houten kruk van Carolien Laro heeft een verend houten zitvlak, een kussen van hout. De ontwerpster nam de bekende uitvouwbare feestslinger als uitgangspunt. Door verschillende manieren van uitfrezen en inzagen ontdekte ze dat ze een blok hout in verschillende richtingen kon laten doorbuigen.

Honingraatkarton
De ‘Vouwwow’, de kartonnen vouwstoel van Maartje Nuy en Joost van Noort bestaat uit een stuk honingraatkarton, dat opgevouwen te dragen is als een compact en lichtgewicht pakket. Via een aantal simpele handelingen laat het pakket zich vouwen tot een comfortabele stoel. Na gebruik is het ontwerp weer op te vouwen.

Convervator stedelijk
De lage leren stoel van Tiddo de Ruiters is een comfortabele, lichte, gemakkelijk hanteerbare stoel. Hij koos voor een eenvoudig eikenhouten frame met een op het frame gelijmde leren zitting en rugleuning.
De jury van de Thonet Mart Stamprijs 2009 wordt gevormd door Odette Ex (architect van Ex Interiors), ontwerper Stefan Schöning, conservator van het Stedelijk Museum Amsterdam Ingeborg de Roode en Harm Tilman (de Architect, secretaris jury).
De winnaar wordt bekend gemaakt op 26 november 2009 tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Schiecentrale te Rotterdam.

Door Emilie Escher

EXPOSITIES

NOMINATIES EN PRIJZEN

SPRING WOOD IN DE MEDIA

COLLECTIE SPRING WOOD