De Architect, Thonet Mart Stamprijs 2009, november 2009

Artikelen, Media, Nominaties en prijzen

De Architect, november 2009

EXPOSITIES

NOMINATIES EN PRIJZEN

SPRING WOOD IN DE MEDIA

COLLECTIE SPRING WOOD

BN de Stem, 19-01-2011

Artikelen, Media

BN de Stem, 19-01-2011

EXPOSITIES

NOMINATIES EN PRIJZEN

SPRING WOOD IN DE MEDIA

COLLECTIE SPRING WOOD

Volkskrant, 10-11-2010

Artikelen, Media

Volkskrant, 10-11-2010

EXPOSITIES

NOMINATIES EN PRIJZEN

SPRING WOOD IN DE MEDIA

COLLECTIE SPRING WOOD

Interieurbouw, IMI Award, 24-09-2010

Artikelen, Media, Nominaties en prijzen

Interieurbouw, 24-09- 2010

EXPOSITIES

NOMINATIES EN PRIJZEN

SPRING WOOD IN DE MEDIA

COLLECTIE SPRING WOOD

De Krul, Wood Challenge 2009, februari 2010

Artikelen, Media, Nominaties en prijzen

De Krul, februari 2010

EXPOSITIES

NOMINATIES EN PRIJZEN

SPRING WOOD IN DE MEDIA

COLLECTIE SPRING WOOD

Houtwereld, 02-12-2010

Artikelen, Media

Houtwereld, 02-12-2010

EXPOSITIES

NOMINATIES EN PRIJZEN

SPRING WOOD IN DE MEDIA

COLLECTIE SPRING WOOD

Juryrapport, Wood Challenge 2009, 06-10-2009

Artikelen, Media, Nominaties en prijzen

Juryrapport Wood Challenge 2009

INLEIDING
De jury van de WoodChallenge 2009 was blij met het record aantal en de grote variatie van de ontvangen inzendingen. Met name de inhaalslag waaraan de hogescholen zijn begonnen als tegenwicht tegen Technische Universiteiten en de HMC mbo vakscholen, verheugt de jury. De passie waarmee aan de vele inzendingen is gewerkt, de visie en beleving van het materiaal hout en de maatschappelijke relevantie van veel inzendingen werden zeer gewaardeerd. Ook voor de jury is de WoodChallenge een uitdaging: hoe wegen we de grote verschillen in karakter, uitwerking, kwaliteit, diepgang en originaliteit van de inzendingen. Na rijp beraad zijn uit de maar liefst eenentwintig inzendingen vier nominaties geselecteerd.
Belangrijkste criteria voor de beoordeling waren: durf en visie (het Challenge-gehalte), techniek, vormgeving en commerciële potentie. Daarnaast is gekeken naar het vernieuwende karakter, de consistentie in ontwerp en uitvoering, de wijze van toepassing, de praktische uitvoerbaarheid, de bijdrage aan het imago van hout, milieuaspecten en natuurlijk de getoonde liefde voor het materiaal hout. Bij de beoordeling is tevens rekening gehouden met het opleidingsniveau en het studiejaar.

WAARDERING VOOR DE INZENDINGEN

W-8 Verend hout – mevrouw C.J. Laro (Carolien) HMC mbo vakschool Amsterdam; studierichting Kaderfunctionaris Meubel niveau 4; afstudeerrichting Meubelontwerp
In ’Verend hout’ heeft Carolien de verende eigenschappen van hout op een wel heel bijzondere en inspirerende wijze tot leven gebracht. Door te experimenteren met het uitfrezen en inzagen van gelamineerde essenhouten delen werd het taaie hout flexibel. Hierdoor kan een plat vlak niet alleen worden uitgetrokken tot een vorm als een feestslinger. Dit heeft uiteindelijk zijn toepassing gevonden in een uiterst modern, decoratief verend stoelkussen. De jury was meteen gefascineerd door de esthetische aantrekkingskracht, enthousiast over de veerkracht van ’Verend hout’. ”Dit laat zien wat hout echt kan”. De jury is ervan overtuigd dat deze techniek wellicht voor vele andere toepassingen geschikt te maken is; een uitdaging om hier verder aan te werken.

W-9 15 degrees – mevrouw C.J. Laro (Carolien) HMC mbo vakschool Amsterdam; studierichting Kaderfunctionaris Meubel niveau 4; afstudeerrichting Meubelontwerp
De stoel, 15 degrees, is ontstaan vanuit een onderzoek een degelijke, lichtgewicht en seriematig te produceren stoel van hout te ontwikkelen. Materiaal efficiëntie stond eveneens centraal. Het uiteindelijke ontwerp is snel monteren en produceren. De schijnbaar ingewikkelde vlechting van machinaal reproduceerbare onderdelen geven de stoel een uniek karakter: een verrassend ontwerp.

DE WINNAARS

De jury was unaniem van mening dat twee van de genomineerde inzendingen met kop en schouders boven alle andere inzendingen uitstaken. Allereerst door de getoonde durf en visie, door de verfijning, het tot uitdrukking brengen van de eigenschappen van en wat in hout kan worden gerealiseerd. Daarnaast werd hiervan de bijdrage aan de promotie en inzet van hout en houttoepassingen als significant betiteld. Omdat beide inzendingen onderling niet vergelijkbaar zijn en ook nog afkomstig zijn van verschillende opleidingniveaus is door de jury besloten om deze inzendingen beide met een eerste prijs te belonen:

Verend hout – mevrouw C.J. Laro (Carolien) HMC mbo vakschool Amsterdam; studierichting Kaderfunctionaris Meubel niveau 4; afstudeerrichting Meubelontwerp

Natuurbelevinghostel Munnikenland – de heer T.R.P. van der Grinten (Tim) en mevrouw L. Verhoeven (Linda)
Avans Hogeschool; faculteit ABI; studierichting Bouwkunde; afstudeerrichting Architectuur

Over de resterende twee genomineerden is de jury tevens lovend, maar zijn minder gedurfd en minder goed uitgewerkt. Toch leveren beide projecten ieder met zijn eigen kwaliteiten wel degelijk een bijdrage aan een beter imago van hout en de ruimere toepassing ervan. De durf en visie (Challenge-gehalte) die ten toon is gespreid, de passie waarmee aan de inzending is gewerkt, en de ondersteuning die de inzenders verdienen om hun, kwaliteiten in de toekomst te ontwikkelen en hierbij met hout als uitgangspunt verdient een onderscheiding. De jury heeft echter geoordeeld dat de verschillen tussen de hoofdprijswinnaars en de resterende inzendingen te groot waren om een 2e of 3e prijs toe te kennen.

De jury heeft derhalve besloten onderstaande inzending te belonen met een:

AANMOEDIGINGSPRIJS

Stoel in de stad – mevrouw M.C. Dekker (Marjolein) TU Delft; faculteit Bouwkunde; studierichting Architectuur; afstudeerrichting Public Buildings – Border Conditions

SlimRenoveren – de heer S.J.H. Vos (Sean) en mevrouw D. de Bruijn (Doris)
TU Eindhoven; faculteit Bouwkunde; studierichting Bouwtechnisch Ontwerpen; afstudeerrichting Productontwikkeling

TEN SLOTTE

De inzendingen voor WoodChallenge 2009 waren zeer divers en bezitten elk, gestuurd door de aandachtspunten van de verschillende opleidingen, specifieke kwaliteiten. De jury heeft hier bij haar beoordeling rekening mee gehouden. Zij is blij dat dit jaar de hogescholen zich een plaats hebben verworven tussen universiteiten, hmc mbo vakscholen en academies. Zij hoopt dat de onderwijsinstellingen haar studenten actief blijven aanmoedigen mee te dingen naar deze unieke studentenprijsvraag. Helaas heeft de jury echter ook moeten constateren dat de inzenders zich bij het uitwerken van hun projecten steeds meer lijken te concentreren op visuele aspecten en vormgeving, waardoor de aandacht voor een goede technisch inhoudelijke onderbouwing ondergesneeuwd dreigt te raken. Zij hoopt dan ook van harte dat er binnen de opleidingen meer ruimte gecreëerd kan worden om deze vaardigheden verder te ontwikkelen. De jury roept daarom studenten en docenten de uitdaging aan te gaan en in de komende editie de jury op alle fronten in positieve zin te verbazen: nog meer dan in 2009. De juryleden kijken dan ook uit naar evenaring van kwaliteit en aantal inzendingen ten gunste van de opleidingen, de loopbaan van de studenten zelf en niet te vergeten ten gunste van het veelzijdige en duurzame materiaal dat het uitgangspunt is voor deze prijsvraag: hout.

DE WOODCHALLENGE 2009-JURY BESTOND UIT:

V.l.n.r.: ir. Els Zijlstra (architect en directeur Materia Naarden), prof.ir. René van Zuuk, (directeur René van Zuuk Architekten bv Almere en hoogleraar Architectonisch Ontwerpen TU Eindhoven), Arnold Koomen (juryvoorzitter en directeur Koninklijke Jongeneel BV Utrecht, namens initiatiefnemer Koninklijke VVNH),
Jan D. de Jong (TNO Bouw en Ondergrond Delft), Hans de Groot (redacteur Het Houtblad Rotterdam), dr.ing. Peter J. Fraanje (senior beleidsmedewerker Innovatie, Bouwend Nederland Zoetermeer) en beneden voor: ir. Eric D. de Munck (secretaris en projectleider Centrum Hout Almere).

Almere, 23 oktober 2009

Bron: www.woodchallenge.nl

EXPOSITIES

NOMINATIES EN PRIJZEN

SPRING WOOD IN DE MEDIA

COLLECTIE SPRING WOOD

De Pers, Innovatieprijs, 01-10-2009

Artikelen, Media, Nominaties en prijzen

Jong Talent
De grenzen van het hout opzoeken

Meubelmaakster Carolien Laro bewerkt hout zodat het kan buigen. Met haar kruk Verend hout won ze een innovatieprijs voor jong talent.

De aantrekkingskracht van hout is de natuurlijkheid en de diversiteit van het materiaal, vindt meubelmaakster Carolien Laro (27). ‘Elke houtsoort heeft zijn specifieke eigenschappen. Zelf werk ik het liefst met Europese houtsoorten, omdat die minder schadelijk voor je zijn tijdens het bewerken, maar ook omdat ze redelijk neutraal zijn. Tropische soorten hebben vaak zo’n sterke tekening dat alle aandacht daar naar uitgaat in plaats van naar het product zelf.’

Laro won vorige week tijdens de Woonbeurs de Innovatieprijs 2009 voor haar afstudeerwerk aan het Hout- en Meubileringscollege in Amsterdam. Verend hout is een krukje van essenhout, waarvan de zitting doorbuigt als ware het een kussen. ‘Met een feestslinger als inspiratie, ging ik hout inzagen en bewerken. Kijken hoe ver ik kon gaan totdat het brak. Voor de zitting van de kruk heb ik de houtnerven verticaal verlijmd, waardoor het sterker is en kan veren.’

Dankzij de prijs die ze deelde met een medestudent, 2.500 euro, kan Laro verder aan de slag met het ontwikkelen van dit unieke concept: ‘De grenzen van hout opzoeken’. De kruk gaat binnenkort in productie

Bron: www.depers.nl

EXPOSITIES

NOMINATIES EN PRIJZEN

SPRING WOOD IN DE MEDIA

COLLECTIE SPRING WOOD

NuFoto, Innovatieprijs,18-09-2009

Artikelen, Media, Nominaties en prijzen

Topjury reikt op Woonbeurs prijs uit aan jong talent Amsterdam

AMSTERDAM – Meubelontwerper Fred Constant, Interieurarchitect Hanneke Huisman en Montis-eigenaar Paul van den Berg reikten dit jaar op de Woonbeurs de innovatie- en aanmoedigingsprijs uit aan veelbelovend HMC-talent 2009.

Deze prijs is beschikbaar gesteld door Stichting SVM Innovatiefonds en bedoeld om talentvolle mbo leerlingen te helpen hun meubel- en interieurproducten te ontwikkelen en eventueel op de markt te brengen. De uitreiking vond dinsdagavond plaats in de stand van het HMC 8-025 (Designhal 8 stand nr. 25).

De innovatieprijs 2009 werd dit jaar uitgereikt aan 2 afgestudeerde meubelmakers, Loes Hermes en Carolien Laro. Volgens de jury laten beide leerlingen met hun stoelontwerpen zien dat ze de kwaliteit van het materiaal hebben gebruikt en benut op een innovatieve manier. Loes heeft met haar ‘Stapelstoel’ een compleet uitgewerkte stoel tot stand gebracht, waarvan de vorm goed is, die toepasbaar is en ook nog eens goed zit. Carolien heeft gezocht naar de grenzen en de bruikbaarheid van hout in haar stoelontwerpen ‘Verend hout’ en ’15 degrees’ en dit prachtig uitgevoerd. De aanmoedigingsprijs 2009 is uitgereikt aan Stéphan Barnaud afgestudeerd interieuradviseur. Volgens de jury bewijst Stéphan met zijn complete inrichtingsplan ‘Het oude stadhuis’ dat computertekeningen niet zakelijk en zonder poëzie hoeven te zijn. Met een geheel eigen tekenstijl heeft hij een project van zeer hoog niveau gerealiseerd.

De innovatieprijs bestaat uit 2.500 euro en de aanmoedigingsprijs uit 500 euro en de bijbehorende bronzen beeldjes. De te winnen geldbedragen dienen besteed te worden aan het verder uitwerken van de projecten en het eventueel productierijp maken daarvan. Alle genomineerde werkstukken zijn vanaf vandaag te bewonderen in de stand van het HMC op de Woonbeurs in de RAI Amsterdam.

Stichting SVM Innovatiefonds
Stichting SVM Innovatiefonds stelt zich ten doel de vakopleiding in de meubelbranche te stimuleren, en geeft inhoud aan deze doelstelling door fondsen ter beschikking te stellen om het ontwikkelen van nieuwe ideeën aan te moedigen. Hierbij richt de Stichting zich expliciet tot de leerlingen van het HMC omdat die zich als meest toonaangevend en veelbelovend manifesteren. Via dit initiatief hoopt de Stichting de wisselwerking tussen opleiding en bedrijven te stimuleren en nader tot elkaar te brengen.

Bron: www.nufoto.nl

EXPOSITIES

NOMINATIES EN PRIJZEN

SPRING WOOD IN DE MEDIA

COLLECTIE SPRING WOOD