Juryrapport Wood Challenge 2009

INLEIDING
De jury van de WoodChallenge 2009 was blij met het record aantal en de grote variatie van de ontvangen inzendingen. Met name de inhaalslag waaraan de hogescholen zijn begonnen als tegenwicht tegen Technische Universiteiten en de HMC mbo vakscholen, verheugt de jury. De passie waarmee aan de vele inzendingen is gewerkt, de visie en beleving van het materiaal hout en de maatschappelijke relevantie van veel inzendingen werden zeer gewaardeerd. Ook voor de jury is de WoodChallenge een uitdaging: hoe wegen we de grote verschillen in karakter, uitwerking, kwaliteit, diepgang en originaliteit van de inzendingen. Na rijp beraad zijn uit de maar liefst eenentwintig inzendingen vier nominaties geselecteerd.
Belangrijkste criteria voor de beoordeling waren: durf en visie (het Challenge-gehalte), techniek, vormgeving en commerciële potentie. Daarnaast is gekeken naar het vernieuwende karakter, de consistentie in ontwerp en uitvoering, de wijze van toepassing, de praktische uitvoerbaarheid, de bijdrage aan het imago van hout, milieuaspecten en natuurlijk de getoonde liefde voor het materiaal hout. Bij de beoordeling is tevens rekening gehouden met het opleidingsniveau en het studiejaar.

WAARDERING VOOR DE INZENDINGEN

W-8 Verend hout – mevrouw C.J. Laro (Carolien) HMC mbo vakschool Amsterdam; studierichting Kaderfunctionaris Meubel niveau 4; afstudeerrichting Meubelontwerp
In ’Verend hout’ heeft Carolien de verende eigenschappen van hout op een wel heel bijzondere en inspirerende wijze tot leven gebracht. Door te experimenteren met het uitfrezen en inzagen van gelamineerde essenhouten delen werd het taaie hout flexibel. Hierdoor kan een plat vlak niet alleen worden uitgetrokken tot een vorm als een feestslinger. Dit heeft uiteindelijk zijn toepassing gevonden in een uiterst modern, decoratief verend stoelkussen. De jury was meteen gefascineerd door de esthetische aantrekkingskracht, enthousiast over de veerkracht van ’Verend hout’. ”Dit laat zien wat hout echt kan”. De jury is ervan overtuigd dat deze techniek wellicht voor vele andere toepassingen geschikt te maken is; een uitdaging om hier verder aan te werken.

W-9 15 degrees – mevrouw C.J. Laro (Carolien) HMC mbo vakschool Amsterdam; studierichting Kaderfunctionaris Meubel niveau 4; afstudeerrichting Meubelontwerp
De stoel, 15 degrees, is ontstaan vanuit een onderzoek een degelijke, lichtgewicht en seriematig te produceren stoel van hout te ontwikkelen. Materiaal efficiëntie stond eveneens centraal. Het uiteindelijke ontwerp is snel monteren en produceren. De schijnbaar ingewikkelde vlechting van machinaal reproduceerbare onderdelen geven de stoel een uniek karakter: een verrassend ontwerp.

DE WINNAARS

De jury was unaniem van mening dat twee van de genomineerde inzendingen met kop en schouders boven alle andere inzendingen uitstaken. Allereerst door de getoonde durf en visie, door de verfijning, het tot uitdrukking brengen van de eigenschappen van en wat in hout kan worden gerealiseerd. Daarnaast werd hiervan de bijdrage aan de promotie en inzet van hout en houttoepassingen als significant betiteld. Omdat beide inzendingen onderling niet vergelijkbaar zijn en ook nog afkomstig zijn van verschillende opleidingniveaus is door de jury besloten om deze inzendingen beide met een eerste prijs te belonen:

Verend hout – mevrouw C.J. Laro (Carolien) HMC mbo vakschool Amsterdam; studierichting Kaderfunctionaris Meubel niveau 4; afstudeerrichting Meubelontwerp

Natuurbelevinghostel Munnikenland – de heer T.R.P. van der Grinten (Tim) en mevrouw L. Verhoeven (Linda)
Avans Hogeschool; faculteit ABI; studierichting Bouwkunde; afstudeerrichting Architectuur

Over de resterende twee genomineerden is de jury tevens lovend, maar zijn minder gedurfd en minder goed uitgewerkt. Toch leveren beide projecten ieder met zijn eigen kwaliteiten wel degelijk een bijdrage aan een beter imago van hout en de ruimere toepassing ervan. De durf en visie (Challenge-gehalte) die ten toon is gespreid, de passie waarmee aan de inzending is gewerkt, en de ondersteuning die de inzenders verdienen om hun, kwaliteiten in de toekomst te ontwikkelen en hierbij met hout als uitgangspunt verdient een onderscheiding. De jury heeft echter geoordeeld dat de verschillen tussen de hoofdprijswinnaars en de resterende inzendingen te groot waren om een 2e of 3e prijs toe te kennen.

De jury heeft derhalve besloten onderstaande inzending te belonen met een:

AANMOEDIGINGSPRIJS

Stoel in de stad – mevrouw M.C. Dekker (Marjolein) TU Delft; faculteit Bouwkunde; studierichting Architectuur; afstudeerrichting Public Buildings – Border Conditions

SlimRenoveren – de heer S.J.H. Vos (Sean) en mevrouw D. de Bruijn (Doris)
TU Eindhoven; faculteit Bouwkunde; studierichting Bouwtechnisch Ontwerpen; afstudeerrichting Productontwikkeling

TEN SLOTTE

De inzendingen voor WoodChallenge 2009 waren zeer divers en bezitten elk, gestuurd door de aandachtspunten van de verschillende opleidingen, specifieke kwaliteiten. De jury heeft hier bij haar beoordeling rekening mee gehouden. Zij is blij dat dit jaar de hogescholen zich een plaats hebben verworven tussen universiteiten, hmc mbo vakscholen en academies. Zij hoopt dat de onderwijsinstellingen haar studenten actief blijven aanmoedigen mee te dingen naar deze unieke studentenprijsvraag. Helaas heeft de jury echter ook moeten constateren dat de inzenders zich bij het uitwerken van hun projecten steeds meer lijken te concentreren op visuele aspecten en vormgeving, waardoor de aandacht voor een goede technisch inhoudelijke onderbouwing ondergesneeuwd dreigt te raken. Zij hoopt dan ook van harte dat er binnen de opleidingen meer ruimte gecreëerd kan worden om deze vaardigheden verder te ontwikkelen. De jury roept daarom studenten en docenten de uitdaging aan te gaan en in de komende editie de jury op alle fronten in positieve zin te verbazen: nog meer dan in 2009. De juryleden kijken dan ook uit naar evenaring van kwaliteit en aantal inzendingen ten gunste van de opleidingen, de loopbaan van de studenten zelf en niet te vergeten ten gunste van het veelzijdige en duurzame materiaal dat het uitgangspunt is voor deze prijsvraag: hout.

DE WOODCHALLENGE 2009-JURY BESTOND UIT:

V.l.n.r.: ir. Els Zijlstra (architect en directeur Materia Naarden), prof.ir. René van Zuuk, (directeur René van Zuuk Architekten bv Almere en hoogleraar Architectonisch Ontwerpen TU Eindhoven), Arnold Koomen (juryvoorzitter en directeur Koninklijke Jongeneel BV Utrecht, namens initiatiefnemer Koninklijke VVNH),
Jan D. de Jong (TNO Bouw en Ondergrond Delft), Hans de Groot (redacteur Het Houtblad Rotterdam), dr.ing. Peter J. Fraanje (senior beleidsmedewerker Innovatie, Bouwend Nederland Zoetermeer) en beneden voor: ir. Eric D. de Munck (secretaris en projectleider Centrum Hout Almere).

Almere, 23 oktober 2009

Bron: www.woodchallenge.nl

EXPOSITIES

NOMINATIES EN PRIJZEN

SPRING WOOD IN DE MEDIA